Az oktatás szétverése az átalakítás alatt zavartalanul folyik
 
Ismét úgy gondolta gazdája, szabadjára engedheti Hoffmann Rózsát. Kezdődik a tanév és bizony ilyenkor illik szépeket mondani, reményt csepegtetni tanuló és tanár szívébe. Tanévnyitók alkalmával kényszeres nagyotmondás kezdődik. Általában ígéretekkel megspékelve, hiszen annyira szegények még nem vagyunk- még!-, hogy ígérni ne tudnánk.
Így van ezzel az államtitkár asszony is. Olyan sok küzdelem és kinyilvánított egyeztetés után, annyi megalázás után, végre valamiről beszámolhatna már, gondolta.
 
Haknikörútja legújabb állomásán is örömmel jelentette be, hogy akár már a jövő héten a kormány elé kerülhet az oktatási törvények tervezete.
Neve is lesz a csecsemőnek, a keresztségben a Nemzeti Köznevelési Rendszert szabályozó törvény elnevezést fogja boldog szüleitől megkapni.
 
Aki egy kicsit olvasottabb tőlem nálam, valószínűleg már meg sem lepődik kijelentésein. Vannak dolgok, amiknek azért utána kellett olvasnom, mert kicsit tájékozatlannak tűntem olyan alapvető dolgokban, hogy mi az érték, mit nevezhetünk értéknek. Mert ő (pl. Salgótarjánban) úgy értékelte a káros múlt káros örökségét, hogy:
 
az értékalapú nevelést felváltotta az értékrelativizmus
 

Szerintük vannak olyan abszolút értékek, amelyek mindentől függetlenül maradnak is azok. Bizonyíték lehet a vallások fennmaradása: általában egy vallás értékrendjéhez kapcsolódnak ® magatartási kódexek.
Igen, de egy másik vallású ember esetleg másik értékekről hiszi ugyanezt. „Én ismerem az abszolút igazságot, enyém az egyedüli igaz hit, a többiek még nem ismerték fel ezeket az értékeket”. Az  abszolút értéket egy csoport tartja annak, bizonyítani nem tudják, az abszolút értéket általában egy transzcendens világba helyezik, ami kívül esik a való világon.
 
Az érték relativizmus álláspontja
A másik végpont: az értékek azon aspektusát emeli ki, miszerint az értékek viszonylagosak. Történelmi kortól, helytől, időtől függően változnak. (Pl. Athén és Spárta vagy a középkor és a ma értékei közötti különbségek.)
Egy adott kor adott társadalmában különböző csoportok is másként gondolják. (Pl. kinek érték a tudás és kinek nem.) Sőt, adott csoportban: egyénenként is eltérő, hogy ki mit tart értéknek.
 
Ja, kérem, így már értem, mi a gond.
 
Az állam a közoktatási intézmények fenntartója, de a koncepció szerint bizonyos paraméterek teljesülése esetén az önkormányzatok visszavehetnék a fenntartás jogát.
 
Ugató közszolga legyek, ha átlátom, ez most mi ez most? Először kirugdaljuk az önkormányzatokat, majd ha teljesítik a később megszabandó feltételeinket, akkor visszavehetik a sulijukat? Tudja ezt a főnök, Rózsa drága?
 
orvosolni kell azt a jelenséget, hogy a köznevelési rendszert eddig piacként értelmezték, szolgáltatásnak tekintették. "Mi közszolgálatnak tekintjük, amely az állam felelősségét hordja magán"
 
Igen, értjük. A fenének hiányzik, hogy holmi liberális csökevényként bárki is törvény adta jogánál fogva belepofázzon a dolgainkba. Még hogy piac. Ott nem tudást árulnak, Ződséget. Gyümölcsöt. Meg amit akartok.
Eszed szülő, nem eszed, nem kapsz mást! Kiszolgálunk, mert mi tudjuk, mi kell neked, szolgálunk és védünk. Ha beledöglik a kölyköd, akkor is!
 
Szép új államunkban eltakarították az egyházak útjából a meglévő akadályokat. Az egyházak szabadon tehetik rá kezüket jól felszerelt önkormányzati iskolákra, hiszen nem terheli őket tavasztól a közbeszerzési kötelezettség, az átadó önkormányzatoknak pedig nem kell az alap- és az egyházi kiegészítő normatíva közötti részt évekig nyögniük.
 
Most azt inkább hagyjuk, hogy mi a különbség a szolgáltató és a szolga között.
 
Mondott még sok szépet, az egyik kedvencem következetessége okán a következő:
 
ezentúl a pedagógiai programokat, házirendet a tantestületek fogadnák el, és fenntartói jóváhagyásra nem lenne szükség. Ezek a jóváhagyások eddig rengeteg forrást vittek el a rendszerből
 
Az csak egy dolog, hogy fogalmazni tudni kell(ene), mert az ezentúl kifejezés azt feltételezi, hogy eddig nem így volt- pedig DE.
De azt már térden állva sem fogom megérteni, hogy mi akar lenni a jóváhagyások forrás zabáló szerepének jelentése.
Talán ott van a forrás elásva, hogy egyeztetni kellett az oktatási „piac” helyi szereplőivel? Meg kellett mutatni a fenntartónak, a szülőnek, és micsoda skandalum, a gyerekeknek, mit talált ki szabályként számukra a nevelőtestület?
 
Igaz is. Ezt ezentúl el lehet felejteni.
Feltámasztjuk a szaktanácsadói- szakértői rendszert. Kiküldjük az általunk jónak tartott szakértőt és az ő bólintása után a szülőnek és minden más szereplőnek KUSS!
Az igazgató pedig addig igazodjon becsülettel, mert innentől más lesz a rendszer.
Azt ugyan nehéz megítélni, hogy a mai kormányzati struktúrában hol áll az oktatási miniszter, aki ki fogja őket nevezni, de Rózsa biztosan jobban tudja, mint én, a mezei kötekedő, hogy ki is az az oktatási miniszter! (vagy elszólta magát Salgótarjánban a kormány átalakításáról, vagy mondja már meg neki valaki, hogy jelenleg nincs oktatási miniszter)
 
Akik kitartottak idáig, azok most olvashatjákazt a gyöngyszemet, ami miatt ez az egész aljas együttműködés elleni fröcsögés létrejött.

A törvény kötelező kerettantervet határoz majd meg, azonban ezt az iskolák önállóan kiegészíthetik. Hoffmann szerint azért van szükség a kötelező tantervre, mert például sehol sincs leírva, hogy Petőfit tanítani kell.
 
 
Az új, a köznevelés rendszerét szabályozó törvény kapcsán kiemelte: jelenleg túlszabályozottságban vergődik a közoktatás, ezért egy lazább, keretszabályozást szeretnének

 
Megpróbálom magamnak értelmezni a két idézetet. Á, még sem. Olvassunk tovább és nézzük meg, ha túl szabályozott, akkor miért kell kötelező tanterveket belökni abba a büdös nagy szakmai szabadság álló vízébe?
 
Ha azt mondom, hogy én még Rózsától is hülyébb vagyok a közoktatáshoz, akkor még finoman fogalmaztam. Ezért korlátaim- egy részét- felismerve, gugli mesterhez fordultam.
Kérem, olvassák türelemmel a szakembert a fenti felvetéssel kapcsolatban:

 

Az 1999-es törvénymódosítás nyomán (a kerettantervi szabályozás belépésével) a rendszer háromszintűvé alakult. Az első szinten a Nemzeti alaptanterv helyezkedik el. E dokumentum 2003-ban történt átdolgozását követően erősödött annak stratégiai jellege, az a szemléleti-elvi-filozófiai alap, amely meghatározza a közvetítendő műveltség fő területeit, a közoktatás tartalmi szakaszolását (1–4., 5–6., 7–8., 9–12. évfolyam) és az egyes tartalmi szakaszokban érvényesülő fejlesztési feladatokat. A közoktatás egységességét alapelveivel, kiemelt fejlesztési feladataival jeleníti meg. Noha a Nemzeti alaptanterv közvetlenül nem szabályozza a tanulás iskolai megszervezését, meghatározó dokumentum, hiszen alapként szolgál a részletes tantervek kidolgozói, a tankönyvszerzők, az oktatáspolitikával foglalkozók, a fenntartók, az intézményvezetők, valamint a szélesebb közvélemény számára….
… A tartalmi szabályozás rendszerének második szintje tantervi és módszertani támogatást egyaránt nyújt. Egyfelől választható kerettantervi ajánlások NAT-kompatibilis rendszeréről van szó. A kerettantervek közvetítik a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatait a programfejlesztők, a tankönyvszerzők, a taneszközkészítők, a követelményrendszerek kidolgozói, az értékelési eszközök fejlesztői és az iskolák tantestületei számára, segítve az intézményeket pedagógiai programjaik megalkotásában és felülvizsgálatában. A kerettantervek számára alapvető kritérium, hogy az alkotmányosság és törvényesség szabályai mellett koherensen és fejlesztő módon illeszkedjenek a Nemzeti alaptanterv alapcéljaihoz, kiemelt és műveltségterületi fejlesztési feladataihoz, hatékonyan építsék be a kulcskompetenciákat.3 Biztosítaniuk kell a tantervi tartalom, a fejlesztési feladatok, a teljesítendő követelmények és tanulói tevékenységek egymásra építettségét, konzisztenciáját. A kerettantervek jóváhagyás (akkreditáció) után kerülnek a jelzett szereplőkhöz. A tartalmi szabályozás második szintjén található másik elem, az oktatási programcsomag módszertani készletet is nyújt, hiszen a tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő választható dokumentumokat, szakmai eszközöket is tartalmaz (Nemzeti…, 2004; Az Oktatási Minisztérium…, 2004; Gönczöl–Vass, 2004). A középső szint fontos funkciója az alternativitás biztosítása, ez teszi a kínálatot ténylegesen sokszínűvé és választhatóvá….
A tartalmi szabályozás harmadik szintjét az iskolák helyi tantervei képezik…..
… Az iskola átvehet akkreditált kerettantervet; helyi tantervét összeállíthatja a kerettantervek, oktatási programok, programcsomagok alapján, vagy saját tantervet készíthet….
 
Próbáltam kicsit kutakodni. Megkérdezni, a helyi tantervek kidolgozásakor milyen arányban történt meg az, hogy egy- egy intézmény saját, másoktól, kerettantervektől „független” szakmai műhelymunkája hozott létre ÖNÁLLÓ helyi tantervet és milyen arányban vettek át intézmények elfogadott kerettanterveket.
Általános nézet, hogy a nevelőtestületek nagy részében nem volt meg a tanterv írói tapasztalat és a lelkesedés is hiányzott. (most nem azokról beszélek, akik délben leadják a naplót és nem érdekli másnap reggelig az iskola)
Ennek megfelelően igen, az akkreditált kerettanterveket használták fel.
 
Mint már említettem, a gugli a barátom, és barátom segítségével átfutottam két gyakran adaptált kerettantervet.
 
A vizsgálatnak csak egy célja volt. Igaz- e az államtitkár asszony állítása, hogy „Hoffmann szerint azért van szükség a kötelező tantervre, mert például sehol sincs leírva, hogy Petőfit tanítani kell.”
 
Előre elárulom, nem lesz kerek vége a posztnak. Idemásolom, hány helyen van leírva, hogy PETŐFIT TANÍTANI KELL! (minden tiszteletem Petőfié. Ha valahol viszont kimaradt a helyi tantervekből, akkor az simán bunkóság és nem szakmai kérdés. Szerintem. Petőfire hivatkozni olcsó önigazolás!)
 
Ha a laikus is ilyen következtetésre juthat, akkor akik értik is miről van szó, azok most hogy érezhetik magukat?
 
Rózsa! Hogyan tudsz a szemükbe nézni?
 
Apáczai Kiadó Kerettanterve az általános iskolák 1–8. évfolyama számára
 
 
 
24. oldal, 30. oldal, 38. oldal, 46. oldal, 339. oldal, 341. oldal, 343. oldal,
STB….
 
 
Nyíregyházi tantervcsalád
37. oldal., 41. oldal
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 4. ÉVFOLYAM
ÓRATERV
A magasabb évfolyamra lépés feltételei
 
-          Petőfi Sándor Nemzeti dal című versének 1-2 versszaka. 4-5 szabadon választott vers, 3-4 prózarészlet.
 
Magyar irodalom 5. évfolyam
 
Óraterv
 
Petőfi Sándor: János vitéz- 20 óra- 48. oldal
 
Altémák címei
·               Mese és valóság az elbeszélésben
·               A szerkezet és a megjelenítés eszközei
·               A hős, a kaland, az erkölcsi választások
·               Az ütemhangsúlyos verselés
Tevékenységek
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
·               Szituációs játékok (helyzetgyakorlatok, versmondás, bábjáték)
·               Kommunikációs helyzetek megjelenítése dramatikus formában
·               Pontosság, érzékletesség, lényeg kiemelése
·               Megfelelő artikuláció, beszédtempó, hangmagasság, hangerő, hanglejtés alkalmazása
Olvasás, írott szöveg megértése
·               Hangos és néma olvasás fejlesztése, felkészülés utáni értelmes olvasás
·               Szövegelemző eljárások irányított alkalmazása
·               Ismerkedés a szövegértési technikák alapjaival
·               Szövegben kifejtett információk visszakeresése
·               Fontosabb gondolatok kiemelése és összefoglalása
·               Aktív és passzív szókincs gazdagítása
·               A szó szerinti jelentésen túli lehetséges jelentések létezésének megtapasztalása
·               Néhány mondatos vélemény megfogalmazása szóban és írásban a szereplők cselekedeteiről
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
·               Szógyűjtés
·               Rövidebb szövegalkotás, leírás (tájleírás) műfajban
·               Történetmondás – elbeszélő szerepben, megadott motívumok alapján
·               Az évfolyami követelményeknek megfelelő nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása
A tanulási képesség fejlesztése
·               Lexikonok, szótárak használata
Ismeretek az irodalomról
·               Az olvasás örömének megtapasztalása
·               Az elbeszélő mű közös és önálló olvasása, feldolgozása tanári segítséggel
·               A tanult mű részleteinek dramatizálása; tisztán elbeszélő és dramatikus műrészletek közti különbség megláttatása
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
·               Cselekedetek megítélése, vélemények megfogalmazása
·               Erkölcsi választások indoklása
 
Ismeretek
·               elbeszélő költemény, cselekmény, helyszín
·               hasonlat, megszemélyesítés, metafora, jelző
·               az ütemhangsúlyos vers alapján ütem, felező tizenkettes (a felismerés és a megnevezés szintjén)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. oldal
Témakör
Természet, táj, szülőföld;
Család, szülők, gyerekek
Óraszám: 20 óra
·               Petőfi Sándor: Alföld c. verse további kép Petőfi költemény (jav.: Petőfi: István öcsémhez, Egy estém otthon)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. oldal
 
6. évfolyam.
Témakör
Képek és formák a költészetben
 
Petőfi Sándor: Pató Pál úr és/vagy más választható Petőfi vers
Petőfi Szatmárcsekén írt versei (megyénk irodalmi öröksége)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magyar irodalom 7. évfolyam
62. oldal
Petőfi: Szeptember végén
65. oldal
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Szeptember végén és még két mű tetszés szerint (pl. Egy gondolat bánt…)
Föltámadott a tenger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TÖRTÉNELEM 7. ÉVFOLYAM
115. oldal
Irodalmi tanulmányaik alapján számoljanak be Petőfi Sándor 1848-as tevékenységéről
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HON- ÉS NÉPISMERET 6. évfolyamon
Tevékenységek
Az irodalmi, zenei élményeket (Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Arany János, Kodály Zoltán) építsük be az egyes témakörök példái közé.
 
 
 
 
 
Szerző: Kijelölt Felelős  2011.08.25. 16:51 45 komment · 2 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://hangulatjelentes.blog.hu/api/trackback/id/tr713180140

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: "Az idő igaz, S eldönti, ami nem az..." 2011.08.26. 16:42:23

Lehetséges, hogy már a legelején veszélyes vizekre evezek,de Hoffman Rózsa új közoktatási törvényről szóló bejelentésében valami megütötte a fülemet: ”azért van szükség a kötelező tantervre, mert például sehol sincs leírva,hogy Petőfit tanít...

Trackback: Keressük Petőfit? - Hoffmann Rózsa téved, Petőfit tanítani kell 2011.08.25. 18:24:00

Az Index tegnapelőtti cikke szerint Hoffman Rózsa oktatási államtitkár kijelentette, hogy "azért van szükség a kötelező tantervre, mert például sehol sincs leírva, hogy Petőfit tanítani kell." Elég bombasztikus kijelentés, nyolcvan százalékos...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

billy reed 2011.08.25. 20:05:51

"ezentúl a pedagógiai programokat, házirendet a tantestületek fogadnák el, és fenntartói jóváhagyásra nem lenne szükség. Ezek a jóváhagyások eddig rengeteg forrást vittek el a rendszerből

Az csak egy dolog, hogy fogalmazni tudni kell(ene), mert az ezentúl kifejezés azt feltételezi, hogy eddig nem így volt- pedig DE."

Az egy dolog, hogy egyetértek a poszt mondanivalójával, de a PP-ket és az iskolai Házirendet a fenntartónak /állam, önkormányzat stb./ el kell fogadnia ahhoz, hogy érvénybe léphessen!

kvadrillio 2011.08.25. 20:18:02

és ebből világosan kiderül az, hogy nem a gyerekeknek vannak tévképzeteik, hanem a RÓZSÁMNAK...:)

midnight coder 2011.08.25. 20:19:19

Mindenesetre nem lenne rossz, ha az iskolákat függetlenítenék az önkormányzatoktól.

Kijelölt Felelős · http://hangulatjelentes.blog.hu/ 2011.08.25. 20:31:16

@midnight coder: Tisztességes kormányzatot feltételezve egyedüli megoldás ez lenne.

TroppauerHümér 2011.08.25. 20:49:06

Kedves posztoló!

Azt hiszem, nem sikerült megértened, hogy vannak olyan dolgok, amiket a jog nem tud lefedni. Gyilkolni tilos, ezt mondja a jog és az erkölcs egyaránt. De mondjuk a kemény, önfeláldozó munkára való képesség, vagy a mások tisztelete, érdekeik figyelembe vétele, a nők egyenjogúsága igenis univerzális értékek a XXI. századnak a fejlett nyugati társadalmában. Semmi köze ennek semmilyen valláshoz.

Ennek következtében a pedagógus nem szolgáltató, a feladata nem az, hogy a gyereket a saját, vagy akár a szülei igényei szerint nevelje, hanem az, hogy ezt az értékrendet (és millió mást) akkor is belenevelje a gyerekbe, ha ezt a gyerek és a szülei nem akarják. Szintén szigorúan vallásmentes alapon. Akkor is, ha az apa elissza a gyerek kajapénzét, adót csal, és veri a feleségét.

Kicsit gondolkozz el ezen, mielőtt fröcsögsz.

FF 2011.08.25. 20:52:35

Hoffman Rózsáról elég lesz ennyit tanítani:

"...míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek."

Netuddki. 2011.08.25. 22:02:38

@FF: Tanítani? Róla? Szerintem pár év múlva már a kutya sem fog emlékezni rá...

gunfight · http://topcomment.blog.hu 2011.08.25. 22:25:07

"Aki egy kicsit olvasottabb tőlem..." - na haver, itt hagytam abba. Ha olvasnál esetleg szépirodalmat, tudnád, hogy ez mennyire helytelen és csúnya. (esetleg "olvasottabb NÁLAM")

Amidazophen 2011.08.25. 22:25:46

@midnight coder: az iskolákat elsősorban a jelenlegi végtelenül buta, korrupt, hozzá nem értő oktatáspolitikusoktól kellene függetleniteni, élükön Vöcsök Rózsa államtitkár asszonnyal!

ursus artos 2011.08.25. 22:52:12

Egyrészt Hoffmann Rózsa egy vitathatatlanul intelligens és értelmes nő.
Másrészt a liberális oktatáspolitika maga a teljes csőd.
Harmadrészt vissza a 78-as tantervekhez!
És mivel HR tervei részben ilyen irányba mutatnak, csak örülni tudok azoknak.
Ja, és posztolókám: "Az oktatás szétverése az átalakítás alatt zavartalanul folyik"
Na ezzel egy kicsit elkéstél. Korábban kellett volna...

Kijelölt Felelős · http://hangulatjelentes.blog.hu/ 2011.08.25. 23:16:13

@TroppauerHümér:
Micsoda véletlen, hogy hozzászólásodban a vallás kétszer is szóba került.
Az is szintén véletlen, hogy a guglizott anyagban rögtön ez került elém az értékrelativizmus értelmezései közül.

Állást ugyan ebben nem foglaltam, de a dogmatikus értékeket nem fogadom el, főleg nem beszólásra.
Azt a regnáló hatalom képviselői bizonyítják nap, mint nap, hogy a hangzatos eszmék (értékek) mögött ők mit értenek.

Hogy szolgáltatás-e az oktatás?
Rövid vallomás:
nem iszom el a kölök kajapénzét,
nem csalok adót,
és nem verem a feleségem.
Igenis, vannak elvárásaim, olyan értékek nevelésben történő megjelenítésére, amelyeket magaménak vallok.

blr 2011.08.25. 23:21:22

@TroppauerHümér: "hanem az, hogy ezt az értékrendet (és millió mást) akkor is belenevelje a gyerekbe, ha ezt a gyerek és a szülei nem akarják"
Jobb lenne, ha nem az állam (kormány, OV, HR stb.) mondaná meg, milyen értékrendre nevelje a tanár a gyerekemet. Volt már ilyen. Ha elmúltál 30, talán még emlékszel is rá...

Kijelölt Felelős · http://hangulatjelentes.blog.hu/ 2011.08.25. 23:23:48

@ursus artos:
"Egyrészt Hoffmann Rózsa egy vitathatatlanul intelligens és értelmes nő."
Kár, hogy kevesek látják ezt. Én sem.
Jelenleg a "nyúl a hurokban" szindróma jut eszembe, ha meglátom.

"Másrészt a liberális oktatáspolitika maga a teljes csőd."
Akár a magyarországi példa alapján igazad is lehet-ne.
Nekem viszont fogalmam sincs, milyen valójában a liberális oktatáspolitika.
Véleményt arról tudok mondani, amit látok.

"Harmadrészt vissza a 78-as tantervekhez!"
Azért igaz, nem kell kihagyni pl az informatikai ismereteket?

"Ja, és posztolókám: "Az oktatás szétverése az átalakítás alatt zavartalanul folyik"
Na ezzel egy kicsit elkéstél. Korábban kellett volna... "

Ja, és posztolókám: Kettő katt és ott láthatod, hogy a blogindítás időpontja 2011.01.01.

IQ bajnok 2011.08.26. 00:01:30

@FF:
Jó a jellemzés
Ez a hölgy szijjártó intelligensebb kivitelben- csak azért, hogy igaza legyen @ursus artos- nak is!

Azt, hogy számomra mi az érték, ma már nem engedem parancsra működni.
Győzzenek meg, hogy jó, amit akarnak!
Mintha ez másodlagos lenne. Először a kurmány elé terjeszti, majd utána löki oda a népnek! Szupi lesz, mint tudjuk, ezt nevezi ő széles körű társadalmi egyeztetésnek.

TroppauerHümér 2011.08.26. 00:14:06

@Kijelölt Felelős:

A vallás érdektelen kérdés, az egy mechanizmus a sok közül, amin keresztül a társadalom érvényesíteni próbálja azt, amit közerkölcsként elvár.

Ezt a közerkölcsöt pedig nem OV, nem a pápa, nem regényírók, nem tudósok találják ki, hanem olyan társadalmi folyamatok eredője, amire lényegi befolyása senkinek nincs.

Ugyanakkor látni kell, hogy ez mennyit humanizálódott az elmúlt 2000 év alatt. Ha úgy tetszik, tekintsd a mostanra kialakult erkölcsi elveket egy mély matematikai elmélethez hasonlónak, ami ennyi idegen ember viszonylag sima együttélését teszi lehetővé.

A lényegi kérdést azonban megkerülöd: HA a papa elissza a pénzt, HA megveri az asszonyt, HA adót csal, AKKOR mi a pedagógus teendője. Nem a magasan képzett bölcsész szülő a probléma.

A "semmit nem csinálunk az egyszeregy tanításán kívül" nem megoldás, ha más nem, a londoni események bizonyítják. Vagy a magyarországi analfabetizmus terjedése.

A megoldást persze én sem tudom, de arról meg vagyok győződve, hogy a pedagógusnak szuverén erkölcsiségű, példamutató embernek kell lennie, akinek a gyerekre komoly befolyása van, és nem egy hajbókoló lakájnak.

Kovlala 2011.08.26. 00:41:03

Én azon mindig csodálkozom, hogy a kommentelők milyen egysíkuan értékelik a hozzászólt cikkeket. Most csak arról van szó, hogy milyen tudást csöpögtetnek a nebulóink fejébe?
Ebbe tényleg nemigazán van a szülőnek hozzászólása, legfeljebb a lábával szavazhat, a tartalomba ne szóljon bele, nem szakember.
Azonban egy iskola többszereplős játszma.
Akkor majd a tantestület,állam fogyasztói ellenőrzés (önkormányzat-roppant áttételes) nélkül végzi a dolgát? Ja, állam, 2/3.
Ha 11-kor áramszünet van, akár szülőit is meghirdethet, mert megteheti?
Nekem jó élményem volt, amikor megjegyeztem az igazgatónak, hogy napközifizetést nem kellene félórával iskolakezdés után kezdeni, addig keringetni többszáz szülőt (szavazót) az iskola körül, mert akkor van a gondnok munkakezdése. Érdekes módon be lehet osztani a munkaidőt, ha nyomás van. Na ez is eltűnik?

regress 2011.08.26. 04:57:33

@TroppauerHümér: te is jó nevelést kaptál,úgy látom.

K Tomoceusz 2011.08.26. 06:43:55

Hogy is mondta az államtitkár ?

"ezentúl a pedagógiai programokat, házirendet a tantestületek fogadnák el, és fenntartói jóváhagyásra nem lenne szükség. Ezek a jóváhagyások eddig rengeteg forrást vittek el a rendszerből"

Szóval a - fenntartók - forrást vittek el a rendszerből.

Az önkormányzatok. 90% fideszes városháza.

Lopták az iskolák pénzét.
Talán kellett a kampányukhoz.

Azért nincs most menza és tankönyv, mert elvarnyúzták az Orbán-legények.

Na, úgyhogy most már csak központilag szabadjon lopni.

Kijelölt Felelős · http://hangulatjelentes.blog.hu/ 2011.08.26. 07:11:03

@TroppauerHümér:
"A megoldást persze én sem tudom, de arról meg vagyok győződve, hogy a pedagógusnak szuverén erkölcsiségű, példamutató embernek kell lennie, akinek a gyerekre komoly befolyása van, és nem egy hajbókoló lakájnak."

Szerintem megbeszéltük.

Nzoltan 2011.08.26. 08:02:24

@blr: És akkor ki mondja meg, hogy mit kell nevelni. Kolompár Winetú? Mert ugye egy társadalomról van szó. Elég baj lett már abból hogy a szülő akarja megmondani az intézménynek, mit is kell tennie. Ahol még én tanultam, onnan már kitiltották a túlbuzgó szülőket, mert nem volt kedve az igazgatóságnak napi szinten hívni a yardot a diák-szülő, szülő-szülő, szülő-tanár verekedésekhez. Erős kéz és koncepció nélkül nem lesz tudás a gyerek fejében. A legtöbb problémát pont az okozza, hogy a szülő nem áll a tanár mellett, ergo a gyerek felhasználja a felnőtteket a saját céljai eléréséhez a láma szülő töketlenkedése miatt. Ha nem tetszik egy iskola rendje, oktatáspolitikája, tovább lehet menni.

fogash 2011.08.26. 08:28:27

@TroppauerHümér: "meg vagyok győződve, hogy a pedagógusnak szuverén erkölcsiségű, példamutató embernek kell lennie, akinek a gyerekre komoly befolyása van, és nem egy hajbókoló lakájnak."

Afganisztánban a talibán nyomul, ők határozzák meg az értékeket. Egy tisztességes afgán férfi számára a "szuverén erkölcsiségű példamutató ember" a mullah, aki fennhangon hirdeti, hogy a nőnek a tűzhelynél van a helye, utcára csak burkában/csadorban mehet, és különben is a férje tulajdona, verhető-erőszakolható-ölhető. Ugyanezen értékrend szerint ha ezt a szerencsétlen afgán nőt egy betépett paraszt megerőszakolja, akkor a nőt kövezik meg (azt ugye tudod, hogy ez de facto ökjömnyi kövekkel történő halálra dobálást jelent?!), mert PARÁZNÁLKODOTT...

És ez az egész cucc a közép-kelet ("-isztánok") számára az egyetemesen elfogadott erkölcsi rend, ugyanúgy, ahogy mifelénk a rómkat alapok. Szóval ha nem haragszol én köszönöm, nem kérek abból, hogy az OV meg a lakájai mondják meg, mit KELL nekem szeretni, vagy a gyerkemnek megtanulni.

Az meg hab a tortán, hogy tanár-tanítóképző főiskolákra/egyetemekre többnyire azok mennek, akik kvára nem bírják eldönteni a gimi után, hogy mi a fene legyen. Erkölcsi tartásuk nulla közeli, személyes fellépésük, habitusuk, karizmájuk nulla. Ledarálják az anyagot az órán, oszt heló. Tisztelet persze a kivételeknek, akik mindenhol akadnak. De sikerült eljutnunk a "tanár úr"-tól (akinek a szülő is előre köszönt az utcán, mert tisztelte a tudását) a "hülye libá"-ig, akit jó esetben meg is ver a kedves szülő, mert a hülye kölyke bemártotta otthon.

Ezen sajnos semmilyen NAT, NER és egyéb "nemzeti" előtagos lázálom nem segít, mert az EMBERANYAG, akinek azt oktatnia kellene, nem éri el a kívánatos színvonalat. Kár, hogy a rendszer maradékát is lendületesen verik széjjel, kevés tudással de annál nagyobb önbizalommal felvértezve...

ursus artos 2011.08.26. 08:39:15

@Kijelölt Felelős:
"Kár, hogy kevesek látják ezt. Én sem.
Jelenleg a "nyúl a hurokban" szindróma jut eszembe, ha meglátom."
Kár, hogy így látod. Kezdetnek annyit figyelj meg, hogyan beszél. A hanglejtés a hangsúlyok...

"Nekem viszont fogalmam sincs, milyen valójában a liberális oktatáspolitika."
Olyan, amilyet láttál 1989 és 2010 között.
"Azért igaz, nem kell kihagyni pl az informatikai ismereteket?"
Abban is benne volt. Persze nem a 100%-os visszatérésre gondoltam.

"Ja, és posztolókám: Kettő katt és ott láthatod, hogy a blogindítás időpontja 2011.01.01."
Csak az a baj, hogy az oktatás szétverésével kapcsolatban már 1996-ban kelet volna posztolgatni...

fogash 2011.08.26. 08:39:32

@Nzoltan: "Ha nem tetszik egy iskola rendje, oktatáspolitikája, tovább lehet menni."

Jé, ez a piaci alapú oktatás, ahol te azt a SZOLGÁLTATÁST veszed meg/igénybe, ami tetszik és meg akarod fizetni.

"Erős kéz és koncepció nélkül nem lesz tudás a gyerek fejében." Ez meg az orbánista majdénmegmondommiajóneked-tempó.

Most akkor mit is akarsz? Légy erős, a hoffmanrózsi hiába mondja meg, mit kell oktatni, a jelenlegi tanerő a jelenlegi béréért nem fogja kolompár vinetut megrendszabályozni, sem id. kolompárral megveretni magát. De 10 (20?) százaléknyi gettóiskola miatt ne kelljen már a rendes iskolákba járó rendes gyerekeknek is szívni! Márpedig a jelenlegi irány szerint ez lesz...

TroppauerHümér 2011.08.26. 08:42:21

@fogash: Ez egy tradeoff. Mikor van nagyobb baj, ha a tanár nevelni próbál, és te (akiből kevés van), otthon utólag elmagyarázod a gyerekednek (akit valószínűleg olyan sokat nem is kell már nevelni), hogy miben nincs igaza a tanárnak, vagy ha a tanár nem próbál nevelni, és milliók maradnak a legalapvetőbb értékek nélkül. Ez nem agymosás, hanem a beilleszkedés segítése.

Ami a tanárok kontraszelekcióját illeti (és nemcsak erkölcsileg, hanem szakmailag is, tisztet a kivételnek), azzal egyetértek. Sajnos ez elsősorban ugyanúgy pénzkérdés, mint az orvosok itthon tartása.

Kijelölt Felelős · http://hangulatjelentes.blog.hu/ 2011.08.26. 08:42:32

@ursus artos:
Mint adót fizető állampolgár nem a hanglejtése és a hangsúlya az, amiért "fizetem."

egyenlítő 2011.08.26. 08:55:14

@Kijelölt Felelős: "Aki mogyoróval fizet, majmot kap" mondta egy magyar miniszterelnök tíz évvel ezelőtt.

Kijelölt Felelős · http://hangulatjelentes.blog.hu/ 2011.08.26. 08:57:34

@egyenlítő: poénnak jó, amit írtál, de nem mogyoróval vagyon kielégítve a hölgy.

TroppauerHümér 2011.08.26. 09:00:26

Egy példa az adózás. Kornai Jánostól a Fideszig konszenzus van abban, hogy oktatni kellene: az adó pár százalékát valóban ellopja a mindenkori OrbánGyurcsány sleppje, de a maradék nélkül bedől az oktatás, egészségügy, rendőrség, és részben a kultúra is.

Kell-e fegyelmezett adózásra nevelni, vagy inkább kacsintson össze a tanár a szülővel és a gyerekkel, hogy hol lehet lecsalni az áfát? Az adófegyelem tipikus mai kori nyugati érték, amiben lényegesen előbbre járnak egyes országok, mint mi. (Elismerem, gazdagabbak is, de ez nem mentség, mert a rövidlátó adócsalással magunkkal cseszünk ki.)

spinat 2011.08.26. 09:10:33

miért is emlékeztet engem ez a szisztéma a´80-as évekre?. Akkor volt az hogy fwentröl megmondták mi az érték. És az is tervben van, hogy ha a a tanár olyanról tanít, amit a minisztériumban nem szeretnek, akkor a tanárt kirúgják? Ha pl azt mondja, hogy a vallás hülyeség?
Amúgy nincs relatívabb a vallási értékeknél, hisz akármelyikhez tartozol, van kb 5 milliárd másik, akik azt mondják, hogy ez nem igaz :)

egyenlítő 2011.08.26. 09:22:14

@Kijelölt Felelős: Nem a hölgyre, hanem a "szuverén erkölcsiségű, példamutató emberekre" gondoltam.

Hitetlenkedő Tamáskodó 2011.08.26. 10:26:25

@gunfight: ha nem lennél fogyatékos, vagy kicsit olvasottabb lennél, észrevetted volna, hogy az nem nyelvhelyességi hiba, hanem azokra utal a szerző hogy akik az ő műveit jobban ismerik. vö: aki olvasottabb szépirodalomban

TrueY · http://qltura.blog.hu 2011.08.26. 11:09:42

Minek ide Petrovics? Vágják be a nebulók Ovi összest! Azzal még lehet valamire menni!

Nzoltan 2011.08.26. 17:11:04

@fogash: Állami és állami iskola között is nagy a különbség. Az irányok ugyanazok, de a tananyag mélységeiben és ütemtervben más és más. Ha nem az állam mondja meg az értékrendet, akkor ki? Azállami apparátus leváltható, ha nem tetszik amit csinálnak.
Abból még sok jó nem született ha a szülő akarta mutatni az irányt. A legjobban akkor jön ez ki, mikor nem a gyerek a hibás, hanem a tizenöt tanító vagy tanár.

ursus artos 2011.08.26. 18:10:16

@Kijelölt Felelős: "Mint adót fizető állampolgár nem a hanglejtése és a hangsúlya az, amiért "fizetem."
Szinte gondoltam, hogy nem érted meg azt amit írtam. Arra akartam utalni, hogy többek között (azaz más dolgokkal egyetemben és nem csak emiatt) a beszédéből IS lehet következtetni arra, hogy ez a nő intelligens.

ursus artos 2011.08.26. 18:10:56

@Kijelölt Felelős: mi van vele? Vásárhelyi vagyok.

ursus artos 2011.08.27. 10:59:38

@Kijelölt Felelős: mi a problémád vele???
Egyébként a tanárok örülnek annak ha a fizetésüket az államtól kapják. Mert akkor nincsennek annyira kiszolgáltatva a fenntartónak.
Egyébként a változások jó irányba mutatnak.

Kijelölt Felelős · http://hangulatjelentes.blog.hu/ 2011.08.27. 19:59:14

@ursus artos:
Szerinted lehet valami bajom azzal, hogy két ember és köreik a nyilvánosság előtt csinálnak hülyét magukból?

Azt leszámítva, hogy elvileg ezek reprezentálják Magyarország jelenlegi irányítását, mi bajom lenne ezzel?

Örülök az optimizmusodnak.